ผู้เล่นขณะนี้  19 คน
ผู้ถูกแบน 1,215 ID
ตัวละครทั้งหมด  70,444 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  53,371 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน