ผู้เล่นขณะนี้  35 คน
ผู้ถูกแบน 1,151 ID
ตัวละครทั้งหมด  59,065 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  47,207 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน