ผู้เล่นขณะนี้  48 คน
ผู้ถูกแบน 1,149 ID
ตัวละครทั้งหมด  64,812 ตัว
ผู้เล่นทั้งหมด  50,005 ID
เซิฟเวอร์เปิดแล้ว วัน